ЕС предлага мерки с цел защита на популацията на пчелите

0
1068

По идея на Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) Европейската комисия предложи двегодишна забрана на употребата на имидаклоприд, тиаметоксам и клотианидин – вещества, който намаляват популацията на пчелите. Според предложението забраната ще влезе в сила на 1 Юли тази година.

Реакциите на производителите на тези химикали са естествено негативни. Те окачествяват мерките ато ‘драконови’ и ‘пропусната възможност да се намери справедливо решение’. Според проучване на компанията Syngenta, водещ производител на тиаметоксам, промяната на земеделската технолоогия с цел въздържане от тези субстанции би намалила плодовитостта на реколтата с около 40%, което би струвало на ЕС близо 23.1 милиарда долара в рамките на пет години. Bayer изказват мнение, че подобни ‘диспропорционални’ действия биха намалили конкурентноспособността на европейското земеделие и биха довели до повишаване на цените на храните, животинските смески, текстилните тъкани и възобновимите суровини.

Съображенията на ЕС относно забраната включват защита на поминъка на пчеларите и най-вече запазването на популацията на медоносните пчели, без който не би било възможно пълноценното опрашване на растенията, което пък би довело до много по-драматични проблеми за изхранването на населението на континента, отколкото спирането на вредните химикали.

 

източник

информация за медоносните пчели