Милиони деца по света биват забравени, въпреки глобалния прогрес

0
845

UNicef

Днес (23.06.2015) УНИЦЕФ предупреди, че световната общност ще провали милиони деца, ако не се фокусира върху най-непривилегированите в бъдещия си план за следващите 15 години.

В „Прогрес за децата: над средния“, финалният доклад на УНИЦЕФ за Целите на хилядолетието, свързани с децата, се твърди, че въпреки значимите постижения, които са налице, неравните възможности са оставили милиони деца да живеят в бедност, да умират под петгодишна възраст, без да са посещавали училище и страдайки от хронично недохранване.

„Целите на хилядолетието помогнаха на света да осъществи огромен прогрес за децата – но също така ни показаха колко много деца оставяме на заден план“, каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. „Животът и бъдещето на децата в най-неравностойно положение има значение – не само за тях самите, но за техните семейства, общности и общества“.

Неравенствата в държавите оставят децата от най-бедните домакинства с двойно по-голям шанс да починат преди петгодишна възраст и с много по-малък шанс да придобият минимална четивна грамотност, отколкото децата в най-богатите домакинства.

Ако тенденцията на загубване на връзките с тези деца продължи резултатите могат да бъдат драматични. В настоящите норми на прогрес, взимайки предвид очакваното нарастване на населението, приблизително следва че:

  • 68 милиона повече деца ще починат преди да навършат пет години до 2030 г., главно от причини, които са преодолими;
  • Приблизително 119 милиона все още ще бъдат хронично недохранени през 2030 г.;
  • Половин милион души все още ще дефекират на открито, което поставя детското здраве във висок риск до 2030 г.;
  • За да успеят да постигнат завършване на минимум прогимназиален курс на образование на момичетата от най-бедните семейства в Субсахарска Африка ще са необходими почти 100 години.

Докладът подчертава и значим прогрес от 1990 година насам:

  • Смъртността под петгодишна възраст е паднала значително – от 90 на 1000 живородени до 43 на 1000 живородени;
  • Поднорменото тегло и хроничното недохранване сред децата под петгодишна възраст спада със съответно 42% и 41%;
  • Майчината смъртност е спаднала с 45%;
  • Около 2,6 милиарда човека имат достъп до подобрени източници на питейна вода.

Пропастта между най-бедните и най-богатите постепенно се затваря по поне половината от индикаторите, които УНИЦЕФ разглежда:

  • В много държави има големи постижения на намаляване на детската смъртност и увеличаване на училищното посещение в най-бедните домакинства;
  • Пропастта в нивата на майчина смъртност между държавите с най-високи доходи и тези с най-ниски се се стопила наполовина между 1990 г.  и 2013 г. , от 38% по-висока в бедните държави до 19% по-висока.

Докладът, също така, подчертава лошите новини: Прогресът все още отбягва 6те милиона деца, които умират преди петия си рожден ден всяка година, 289 000те жени, които умират при раждане и 58те милиона деца, които не посещават начално училище.

След като световните лидери се подготвят да приемат Целите за устойчиво развитие, децата в най-неравностойно положение трябва да бъдат в центъра на новите цели и задачи, според УНИЦЕФ. По-доброто събиране на данни и категоризация – преминаване над средностатистическите, които се използват за измерване на постигнатите Цели на хилядолетието – може да помогнат да се идентифицира най-незащитените и изключени от обществото групи деца и тяхното местоживеене. По-силни местни системи на зравеоопазване, образование и социална защита може да помогне на много деца да оцелеят и да преуспяват. Както и по-добри инвестиции, свързани с нуждите на най-незащитените деца могат да допринесат за краткосрочен и дългосрочен положителен ефект.

„Целите за устойчиво развитие предоставят възможност да се приложат на практика поуките, които сме взели до момента и да достигнем до децата в най-голяма нужда – и срамът ще падне върху нас ако не го направим,“  казва Лейк „Да се постигне равенство на възможностите за децата днес означава по-малко неравенство и по-голям прогрес утре.“

Източник: UNICEF 

Изготвил: Яна Дончева