Среща на ООН подчертава значението на добивната промишленост за устойчив растеж в Африка

0
848
606985Adviser_Africa
UN Photo/Kim Haughton

Вчера (24.02.), Службата на ООН към Специалния съветник за Африка (OSAA) проведе среща в седалището на Организацията в Ню Йорк, за ролята на добивната промишленост в Африка.

Срещата на експерти на високо равнище бе организирана от специален съветник Магед Абделазиз, както и от Комисията на Африканския съюз (AUC) и органите като Икономическата комисия на ООН за Африка (ECA), Африканската банка за развитие (AfDB), Организация на ООН за индустриално развитие (UNIDO) и Департамента за обществена информация (DPI).

Събитието, което бе съсредоточено към програмата за развитие след 2015 г. и Африканския съюз „Програма 2063“, изследва как да се подобри управлението на добивната промишленост на Африка, с цел максимално използване на нейния потенциал, както и важни фактори за устойчивото развитие, структурната икономическа трансформация и приобщаващия растеж.

Според OSAA, Африка има изобилие от природни ресурси, като тук са съсредоточени най-малко 12% от световните запаси от петрол, 40% от златото и около 60% от пустеещите земеделски земи. С увеличаването на световното търсене на първични ресурси, особено в бързо разрастващите се нововъзникващи икономики, континентът има за цел да продължи експлоатацията на сравнителните си предимства, като досегашните усилия отбелязаха растеж на търговията от 251 милиарда долара през 1996 г. до 1,151 милиарда долара през 2011 г.

Въпреки силното представяне на износа в сектора, африканските страни все още не са напълно впрегнали пълния си потенциал от богатите природни ресурси като двигател за приобщаващ икономически растеж.

Програмата за развитие след 2015 г. и „Програма 2063“ на Африканския съюз, приходите от природни ресурси, включително миннодобивните индустрии, ще бъдат ключов източник за финансиране на развитието. И двете се стремят към постигане на дългосрочен икономически растеж и пълна и продуктивна заетост, като дневният ред AU 2063 подчертава решаващата роля на индустриализацията, включително чрез създаване на добавена стойност на природните ресурси.

Сър Пол Колиър, помощник-директор на Центъра за изследване на африканските икономики в Университета Оксфорд, бе лектор на събитието, а сред членове на комисиите бяха Ибрахим Ассане Майяки, главен изпълнителен директор на „Ново партньорство за развитие на Африка“ (NEPAD), Агенцията за развитие на Африканския съюз, и Фатима Харам Ацил, комисар на Африканския съюз за търговията и промишлеността.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова