Виктория Савова и Цветелина Гарелова са новите български младежки делегати към ООН

0
684

Новите младежки представители на България към ООН с мандат 2022-2023 година са Виктория Савова и Цветелина Гарелова. Това стана ясно по време на финалния четвърти кръг от националния конкурс за избор на младежките ни делегати, който се проведе днес в Министерството на външните работи на Република България. Директорът на дирекция  „ООН и глобални въпроси“ посланик Иво Мускуров и председателят на Дружеството за ООН в България – Владимир Сотиров, приветстваха новата двойка делегати по време на тържествена церемония.

Виктория Савова е завършила бакалавър „Международни икономически отношения“  в Университета за национално и световно стопанство и e студент последна година в Университет Кардиф Метрополитън, магистратура „Бизнес администрация“. Участвала е в редица обмени и обучения, фокусирани върху права на човека, интеграция на уязвими групи и опазване на околната среда и е била част от проекти в неправителствената организация AIESEC, насочени към образованието и насърчаване на младежката заетост. 

Цветелина Гарелова е завършила във Франция. Има бакалавър в сферата на социалните и хуманитарни науки, както и магистър по „Международен мениджмънт и устойчиво развитие“ от престижната френска академия Сианс По. Силно се интересува от теми като екология, кръгова икономика и социални политики. Има основен професионален опит в интегрирането на екологични, социални и управленчески показатели. В момента работи с корпоративното докладване на устойчиви практики. 

В обръщението си посланик Владимир Сотиров поздрави всичките осем финалисти за демонстрираната висока компетентност. „За мен е голямо удоволствие да видя такива млади и ентусиазирани хора. Вие сте поколението, което трябва да намери решения и да се справи с предизвикателствата на съвременния свят“, каза Сотиров.

Посланик Иво Мускуров благодари на Дружеството за ООН в България и всички партньорски организации, с чието сътрудничество се реализира тази програма. „За 16-а поредна година програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България в партньорство с Министерството на външните работи. България сред едва 40 държави, които устойчиво развиват такава програма и е лидер сред тях“, каза още поланик Мускуров.

Новите ни младежки представители в ООН са избрани след 3-месечна селекционна процедура в 4 кръга. Осемте финалисти представиха проект на реч, както и своята мотивация за бъдещия си мандат пред 13-членна комисия. В състава на комисията бяха представители на дирекция „ООН и глобални въпроси”, дирекция „Външополитическо планиране, информация и координация” и на дирекция „Права на човека” на Министерството на външните работи, представител на Дипломатическия институт към министъра на външните работи, представител на Министерството на младежта и спорта, представители на Дружеството за ООН в България, сдружение „Национална младежка карта“, Асоциация за подпомагане на академичната общност и на Българската платформа за международно развитие, както и младежки делегати от предходни години.

Двамата българските младежки делегати към ООН са с мандат от 18 месеца и се включват в делегацията на страната ни към Общото събрание на ООН и Комисията по социално развитие на Икономическия и социален съвет на ООН.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Позицията на младежки делегат към ООН съществува в около 40 държави от целия свят. С Програмата България се нарежда сред страните – лидери в световен и европейски план, които разпознават младите хора като равностоен партньор в процеси на вземане на решения на национално и международно равнище.