Преподаватели и цифрови компании си партнират по проект

0
393

По проект по програмата „Еразъм+“ се изгражда капацитет на преподаватели по хуманитарни науки в университети в партньорство с компании за цифрови технологии.

 

В края на 2023 г. завърши проект между партньори от България, Литва, Румъния, Полша и Италия, за дигитална подготовка и изграждане на капацитет на преподаватели по хуманитарни науки в университети чрез партньорство с компании за цифрови технологии (2021-1-LT01-KA220-HED-000031124)

Основната цел на проекта, стартирал през 2021 г., е да развие дигиталните компетенции на преподавателите, за да могат да обучават качествено в онлайн или хибридна образователна среда. В рамките на пакета партньорите са разработили набор от цифрови ресурси и насоки за тяхното прилагане в образователния процес в хибридна среда.

Включените ресурси в обучителния пакет DigitUni са актуални и многоизмерни и са основани на интерактивни и визуални методи на обучение, включително кратки видеоклипове. За всеки модул има обучителен файл, предоставящ теоретична основа и насоки за използването на съответния инструмент, казуси и въпроси за тест.

Обучителният пакет DigitUni е допълнен от Наръчник за хибридно/онлайн образование. Той е разработен, за да обясни на университетски преподаватели как да използват обучителния пакет и как да адаптират своя стил на преподаване, за да отговарят на нуждите на образованието в хибридна среда. Наръчникът предоставя персонализирани решения, съобразени с местните предизвикателства.

Основната идея на платформата DigitUni е да събере на едно виртуално място всички резултати от проекта, което да бъде добър и полезен набор от интерактивни ресурси, материали и инструменти, които академичният персонал ще може да използва, за да подобри своите дигитални и професионални компетенции за хибридно обучение.

Процесите и учебните материали на Digituni са оформени според анализа на нуждите на целевата група. Въз основа на резултатите от две малки проучвания, партньорите структурираха учебните материали в обучителния пакет в 12 модула.

Модул 1: Въведение в понятието „процес на електронно обучение“ съдържа текущите практики, инструменти, казуси, бариери и възможности.

Модул 2: Как да създаваме цифрови ресурси включва инструкции за използване на най-популярните програми за обучение: от материали за четене на PDF документи през инфографики до видеоклипове. Освен технически въпроси, модулът разглежда и методически въпроси: как да планирате според целите, кой да се грижи за различните стилове на учене и как да решите какъв вид ресурси да използвате според вида на класа.

Модул 3: Web 2.0 инструменти за онлайн обучение представя актуална селекция от съвместни образователни онлайн инструменти (блогове, социални мрежи, онлайн общности и сайтове за споделяне на мнения и прегледи), които могат да улеснят взаимодействията между участниците в онлайн класовете и които могат да се използват като част от педагогическата методология.

Модул 4: Подходи за хибриден/онлайн образователен процес

Модул 5: Комуникационни стратегии – Този модул се фокусира върху дейности, разработени от професори по хуманитарни науки, които могат да задържат вниманието на обучеваните за дълго, интерактивни стратегии за обучение и цифрови ресурси за обучение. Този модул също така се фокусира върху инструменти за презентация и публично говорене при онлайн класове.

Модул 6: Инструменти за онлайн комуникация и работата в екип в съвременните университети.

Модул 7: Сътрудничество във виртуална среда – Виртуалната среда ограничава възможностите за комуникация, тъй като не е възможна пълна невербална комуникация. Следователно има нужда от укрепване на сътрудничеството с други средства. Модулът описва възможностите за индивидуална работа със студенти във виртуална среда, но също така и възможности за групово сътрудничество. Освен това съдържа съвети как да мотивирате студентите да бъдат по-кооперативни и ангажирани.

Модул 8: Screencasting – В днешно време скрийнкастовете често се използват в уроци, видеоклипове за обучение, записани презентации, видео уроци, записани процедури и отговори на често срещани въпроси и др. В този модул са описани ползите от екранното предаване за преподаватели и студенти, като създаване на гъвкавост, мащабиране на вашите учебни ресурси, подкрепа при обучението на персонала и т.н.; съвети за висококачествени скрийнкастове; софтуер за скрийнкаст, с който да започнете.

Модул 9: Техники за творчество – кратък преглед на някои от основните техники за творчество (5 Защо; Изброяване на атрибути; Мозъчна атака; Кръг от възможности; Свеж поглед; Мисловни карти; Цикъл „Планиране-Извършване-Проверка-Действие“; SCAMPER подход; Шест мислещи шапки; „Какво, ако“ анализ) и как могат да бъдат приложени в хибридна среда.

Модул 10: Инструменти за насърчаване на креативността, сред които Brainstormer; Brainsparker; SimpleMind; Get Unstuck; Autodesk SketchBook; Filmora; Evernote; Thinglink; WeVideo; Pinterest.

Модул 11: LMS Модул – Този материал се фокусира върху използването на LMS (learning management system – система за управление на обученията) за разработване, предоставяне и проследяване на обучение за висше образование.

Модул 12: Модул за геймификация – Този модул е посветен на включването на геймификация в процеса на електронно обучение във висше образование. Геймифицираните приложения обикновено имат една основна функция: тестване и/или анкета (може да включва елементи на игра). Допълнителната функционалност може да включва: концепции и идеи (съвместни или индивидуални), писане на бяла дъска, създаване на визуално съдържание/инфографики, представяне/споделяне на информация, видеозапис и др. В игрови приложения е трудно да идентифицирате участниците, които са онлайн, тъй като студентите обикновено влизат без регистрация, като въведат името си и могат да влизат неограничен брой пъти. Безплатната версия на приложенията ограничава тяхната функционалност; могат да бъдат закупени допълнителни или разширени услуги. Приложенията, които са достъпни без регистрация, може да са недостъпни в даден момент без предупреждение (напр. поради системна поддръжка) или могат да бъдат премахнати напълно.

24 януари – Международен ден на образованието