Какво е неформалното образование и какви ползи носи на младите хора?

0
3160

От ученическите/студентските години всички най-ясно си спомняме (а някои още го изживяваме) времето преди контролно или сесия. Все отказваме да научим, чакайки удобен момент. Отлагамe, докато най-накрая въпросният изпит не започне да чука на вратата. Тогава осъзнаваме, че трябва да научим половин учебник … за едно денонощие. В най-добрия случай – една седмица. 

В такива случаи почти винаги ни се налага да си помогнем с алтернативни начини за обучение. Четем резюмирани статии, гледаме видеа в YouTube, търсим информация в социалните мрежи – Facebook, Instagram, а вече дори и Tik Tok. Оказва се, че различни от традиционните методи всъщност могат да бъдат много ефективни. Не само успяваме да си получим висока оценка, но и научаваме много нови неща. И то такива, които не ги пише в учебниците. 

Всички нестандартни начини на учене, които не са свързани с формалната академична среда, но пък са приложими както в личен, така и в професионален план, са форми на неформалното и информалното обучение. Разликата при тях, е че с информалното образование развиваш сам уменията си по естествен път чрез житейския си опит, извън рамките на образователната среда. Неформалното образование, от своя страна, е структурирано и организирано обучение, което не се провежда в училищата. Знаеш ли, че можеш да валидираш притежаването на дадени умения от формално и информално образование? 

Какво знаят младите за неформалното образование?

В края на септември U-report България попита младите хора какво знаят относно неформалното образование и им престави идеи за това как то може да им бъде полезно. 

Изглежда, че голяма част от U-репортерите са наясно какво точно е неформалното образование.

Те бяха попитани и дали смятат ресурсите в Интернет за неформално образование.

Почти единодушно U-репортерите споделят мнението, че ресурсите в Интернет са вид неформално образование. Те действително могат да ни бъдат от полза, най-вече когато подтикват учащия да се упражнява и да развива умения, а не само да поема факти. Но за целта трябва да сами да можем да определим кое би ни било полезно – чрез доброволчество в програми на неправителствени организации, участие в различни стажове, където да се научим да боравим с информация.

Например, стажа на UNA News  ни дава възможност да работим с много и разнообразни източници, което ни учи да мислим аналитично и да отсяваме правилната за нас информация. Ценни ресурси с добавена стойност в Интернет могат да бъдат онлайн курсовете, видеата в YouTube, електронните наръчници. Други особено полезни за учениците форми на онлайн неформалното образование, могат да бъдат следните платформи: 

  • Khan Academy – предлага видео уроци, практически упражнения и персонализирани табла за обучение, които позволяват на учениците да учат със собствено темпо. Целта й и е да осигури качествено образование на световно ниво навсякъде по света, а използването и е напълно безплатно.
  • Уча.се – една от най-популярните учебни платформи в България. Можеш да избереш учебника, който използваш в училище, и да намериш уроците си под формата на видео. Клипчетата обясняват сложната материя по разбираем начин, интересни са, интерактивни и съобразени с училищния материал. Освен до видео уроци имаш достъп до тестове, упражнения, преговори с мисловни карти.

Също така, 80% от участниците в допитването виждат U-report като вид неформално образование.  Платформата действително предлага информация и полезни ресурси, с които да развиеш важни умения и които рядко присъстват в училищната програма.

Мнозинството от младите хора не само знаят какво е неформалното образование, но са наясно и с ползите му. Те виждат в него възможност да избират посоката, в която да се развиват, както и да усвоят нови знания и умения.

U-репортерите и неформалното образование

В свободен текст U-report помоли участниците в допитването да споделят кои умения са им необходими в живота, но не са получили във формалната училищна среда. Отговорите са много различни, но обобщено изглеждат така: 

Най-важни за цели 41% са “меките умения”. Това са онези умения, които могат да бъдат приложени във всякакви ситуации както в кариерното, така и в личностното развитие – например говорене пред публика или критично мислене.

На следваща позиция младежите са поставили гражданското образование. То се изразява най-вече във връзката между гражданите и държавните институции, гражданските и трудовите ни права, както и знания за политически идеи и системи.

Друго скорошно допитване на U-report показа, че младите хора имат интерес към политиката. Те искат гласът им да бъде чут и осъзнават колко важно е да изразяват мнението си, но същевременно имат много малък опит с политическите консултации, например. 

Повече по темата за младите и политическите консултации можеш да прочетеш тук.

 Полезно за обогатяването на политическата култура на младежите са проекти като “Царски пищови” – платформа, създадена с цел да обясни на разбираем език сложните политически процеси у нас, да развива дискусии и да отговаря на въпроси

На трето място анкетираните са поставили финансовата грамотност, най-вече разбирана като управление на личните финанси. 

Уча.се имат раздел за финансовата грамотност, където можеш да откриеш разбираемо обяснени термини относно парите, както и идеи как да управляваш личните си финанси. 

В сайта на Финансова грамотност има актуални новини относно новостите във финансовата сфера, с които да  повишиш информираността си по темата

Въпреки, че всички U-репортери виждат нуждата и ползите от неформалното образование, само една част – малко повече от половината – участват в някакъв вид неформално учене.

За сметка на това, повечето от участващите се интересуват от повече от един вид неформално образование.

U-report потърси и причините сред неучастващите в никакъв вид неформално образование.

Изглежда, че най-голяма част от U-репортерите просто нямат информация, свързана с неформалното образование. Друга често срещана причина е ограниченото време, както и недостигът на възможности в някои населени места – проблем, който е особено сериозен в по-малките градове и села. 

Въпреки че понякога липсата на време, информация и избор прави достъпа до неформално образование доста труден, усилията си заслужават, тъй като уменията, които то развива са необходими, особено с дигитализацията на образованието. Те могат да ни спестят впоследствие времеви и финансови ресурси, както и да бъдат приложими в разнообразни ситуации. 

За повече информация относно неформалното образование можеш да погледнеш: 

Какво е U-report?

“U-report” e глобална платформа на UNICEF и мрежа от партньорски организации, която дава възможност на младите хора на възраст 14-29 години да изразяват мнение по важни за тях въпроси. Това става чрез Viber, където регистрираните младежи получават достъп до допитвания и полезна за тях информация. 

Вижте как да се включите и да дадете своето мнение тук.

Резултатите от всяко допитване са достъпни публично на сайта на U-report, a за да разберете за нови проучвания и ресурси следете страницата на U-report във Facebook.

Източници: U-report U-репортерите и неформалното учене: нужда от повече информация? ; Идеи за твоето неформално учене

Материала изготви: Десислава Ценова