Европа успява да намали емисиите на вредни газове

0
1016

По данни на European Environmental Agency (ЕЕА), Европа е намалила нивото на парникови газове за 2011 г. с 2,5%. След като по данни на климатичната комисия на ООН, през 2009 г. концентрацията на парникови газове бе достигнала най-високите си нива за всички времена, малко по малко положението се подобрява.

Въпреки увеличаващия се брутен вътрешен продукт на държавите от ЕС, понижението на вредни емисии за миналата година е факт. С помощта на иновациите в сектора на възобновяемата енергия и усилията, положени от големите предприятия, ефектът се вижда ясно. Най-допринесли са петнадесет държави членки на Европейския съюз. Получените резултати се дължат най-вече на промени в секторите на транспорта и услугите, както и на промени в домакинствата.

Големите успехи се крият в малките жестове, а бъдещето е в нашите ръце.

източник:  http://www.ecology.com/2012/09/09/eu-greenhouse-gas-emissions-decline-2011/

фотография: http://www.abc.net.au