Конференция за ролята на жените в разрешаването на конфликтите и поддържането на мира

0
1065

1325_logo_v_blue

Вчера (20 април), повече от 70 експерти се събраха в литовската столица, за да обсъдят изпълнението на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените и конфликтите. Конференцията се осъществи благодарение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), ООН Жени и правителството на Литва.

Приета през 2000 г., резолюцията се отнася за прекомерното и специфично въздействие на въоръжените конфликти върху жените, потвърждава значението на тяхното участие, наравно с мъжете, в процесите по поддържането и насърчаването на мира и сигурността, както и нуждата от засилена закрила на жените и момичетата и защита на техните права.

„Преди 50 години Съветът за сигурност на ООН изпрати ясно послание: въздействието на въоръжените конфликти върху жените е проблем на международния мир и сигурност”, заяви президентът на Литва Даля Грибаускайте. Тя допълни, че отговорността да се поощри участието на жените във взимането на решенията, е изцяло на международната общност, защото ще доведе до по-голяма национална и международна сигурност. „Това е един от начините културата на насилие да се превърне в култура на мира.”

Генералният секретар на ОССЕ Ламберто Заниер обясни, че повече от половината от съществуващите 50 Национални плана за действие се реализират от държави членки на Организацията. Това доказва, че ОССЕ и страните участнички са приели сериозно темата за жените, мира и сигурността и се стремят към промяна на начина на мислене относно тези въпроси. Според Заниер тази конференция показа стабилен напредък, позволявайки на жените и момичетата да се възползват от предимствата на една обновена концепция за сигурност.

За да се отбележи 15-та годишнина от приемането на резолюция 1325, по инициатива на Генералния секретар на ООН се инициира Глобално проучване за изпълнението й на глобално, регионално и национално ниво, наблягайки на добрите практики и предизвикателствата, съвременните тенденции и приоритети.

„Усилената работа на ОССЕ и държавите е пример за важната роля, която играят регионалните организации, на гарант за участието на жените в превенцията и разрешаването на конфликтите”, сподели един от авторите на проучването, но допълни, че все още има нужда от много усилия в тази насока.

Регионалният директор на ООН Жени за Европа и Централна Азия, г-жа Гисладотир, отбеляза, че за да се подобрят резултатите в бъдеще, всякаква форма на неравенство трябва да бъде преодоляна.

 

Източници: UN Women, Peace Women

Изготвил: Анина Йовкова