Папа Франциск дава право на глас на жените

Тази историческа реформа ще позволи на жените да гласуват по предложения на предстоящото събрание на епископите през октомври. Досега те можеха да присъстват на епископските събрания като наблюдатели, но право на глас имаха само мъжете.

0
120
Папа Франциск е посрещнат от монахини на площад Свети Петър във Ватикана по време на юбилейна аудиенция. Жените отдавна търсят по-значима роля в Римокатолическата църква. Източник: Грегорио Борджия/Асошиейтед прес

Очаквана реформа
В продължение на десетилетия жените в Kатолическата църква отправят искания за право на глас и по-големи отговорности при вземане на решения към високопоставените синоди. Въпросът за представителството на жените в Католическата църква също е обект на дискусии от години. Кореспондентът във Ватикана за католическото новинарско издание „The Tablet” Кристофър Ламб определи тази промяна като опит на папа Франциск за сплотяване на oбщността на Римокатолическата църква.
Съгласно последните промени пет сестри в Синода ще се присъединят към петима свещеници като представители с право на глас за религиозни ордени.

Още реформи
Освен това папа Франциск реши да включи „70 нови неепископски членове, които представляват различни групи от верните на Божия народ“. Сред тях се очаква да бъдат свещеници, дякони, сестри и миряни. Националните епископски конференции ще препоръчат на Папата списък от 140 души, от които той ще избере 70. Ватиканът поиска половината от избраните да са жени, които също ще имат право да гласуват. Папа Франциск насърчава включването на млади хора в списъка.
Генералният секретар на Синода на епископите кардинал Марио Грех отбеляза, че с тези промени около 21% от събралите се представители на събранието през октомври ще бъдат неепископи. Тъй като събранията се посещават средно от 300 души, мнозинството от гласовете все пак ще бъде на епископи.

Какво предстои
Епископското събрание, насрочено за 4-29 октомври, е насочено върху това как църквата следва да стане по-отзивчива към миряните католици- процес, наричан „синодалност“. Това събрание е предшествано от двугодишни опити на католиците да се вземе под внимание тяхната представа за църквата и как следва да бъде реформирана тя, за да отговаря на нуждите им.
Кардинал Жан-Клод Холерих не поясни как ще бъдат наричани жените членове на събранието, като се има предвид, че членовете отдавна са известни като „синодални отци“. Според него жените сами трябва да решат дали искат да бъдат наричани „синодални майки“.

Предпоставки
Новата промяна следва две други промени, които папа Франциск предприе през 2022 година с цел поставянето на жените на ръководни позиции във Ватикана.
Първо той въведе реформа, която дава право на всеки покръстен мирянин католик, включително жена, да ръководи повечето департаменти на Ватикана съгласно нова конституция на централната администрация на Светия престол. След това папа Франциск назначи три жени в комитет по съветване при избора на световни епископи, който дотогава се е състоял изцяло от мъже

Поводът
Поводът за предоставяне на право на глас на жените беше даден още през 2018 г., когато на двама „братя“ миряни, които не са ръкоположени, беше позволено да гласуват в качеството им на генерални началници на техните религиозни ордени, но на „сестра“ Сали Мари Ходждън, която също не е ръкоположена, не беше позволено да гласува, въпреки че беше висшестоящ генерал на нейния орден.

Автор: Радослава Въргулева