Швейцария отхвърля идеята за въвеждане на трети пол в официалните документи

0
200

В сряда швейцарското правителство отхвърли идеята за въвеждане на опция за трети пол или без пол в официалните документи. Правителството заяви, че в доклад от 2020 г. националната комисия по етика е установила, че все още не е настъпил моментът за промяна на системата.

В отговор на две предложения от парламента управляващият Федерален съвет заяви, че „бинарният модел на пола все още е силно закостенял в швейцарското общество“. „В момента не са налице социалните предпоставки за въвеждане на трети пол или за общ отказ от вписване на пола в гражданския регистър“, заяви той. Федералният съвет добави, че подобни варианти ще изискват „многобройни“ промени в швейцарската конституция и в законите както на национално ниво, така и в 26-те кантона на страната.

Позицията на Швейцария се различава от тази на съседните държави

Швейцария има сложна политическа система, в която в правителството са представени четири партии – от лявата до националистическата десница – и често се провеждат референдуми по всякакви въпроси.

През 2018 г. германското правителство одобри опция за трети пол в официалните регистри, която позволява хората да бъдат регистрирани като „различни“. По този начин Германия се съобрази с решение от предходната година на най-висшия съд на страната, който реши, че трябва да се позволи хората да бъдат вписвани в регистрите нито като мъже, нито като жени.

В Австрия федерален съд постанови през 2018 г., че властите трябва да разрешат на хората да се вписват в официалните регистри като нещо различно от мъж или жена, ако желаят това.  Той не намери за необходимо да променя съществуващия закон на страната, тъй като в него не е посочено изрично, че полът на хората трябва да бъде мъжки или женски.

В Белгия правителството на министър-председателя Александър Де Кроо обяви плановете си да въведе в документите за самоличност в страната идентификатор „Х“, след съдебно решение от 2019 г.  То обаче беше заменено от проектозакон – който трябваше да влезе в сила през 2022 г. – с който споменаването на пола се заличава изцяло от всички документи.

През май 2018 г. нидерландски съд реши, че непозволяването на небинарно обозначение в документите на хората представлява „нарушение на личния живот, самоопределението и личната автономия“.

Въпреки позициите на съседните държави, за момента хората в Швейцария ще продължават да се вписват в гражданския регистър като мъже или жени, без друга възможност.

Превод: Габриела Никова

Източник:https://www.euronews.com/