ЕС окончателно гласува редуциран план относно климатичните промени

0
202
Източник: iStockphoto

Институциите на Европейския съюз и природозащитници в петък приветстваха голям план за по-добрата защита на природата и борбата с климатичните промени.

Планът е от ключово значение за Зелената сделка, която се стреми да установи най-амбициозните цели в света за биоразнообразието и климата и да превърне Европейския съюз в глобален център за всички климатични въпроси. Планът премина през сложен процес на одобрение между държавите членки, което доведе до окончателното гласуване на отслабена версия.

Споразумението от четвъртък между парламента и държавите членки трябваше да сложи край на процеса на одобрение. Но поради предизвиканите от него противоречия окончателните гласувания все още създават някои пречки.

Планът загуби част от напредъка си по време на преговорите през лятото, поради яростна опозиция на християндемократическата Европейска народна партия (ЕНП), най-голямата от политическите групи.

„Окончателният текст на този закон няма много общо с първоначалното предложение“, каза Кристин Шнайдер, представител от ЕНП. Въпреки поредицата от суши, наводнения и горещини, които обхванаха много райони в Европа, ЕНП иска да забави подобни екологични действия и да се съсредоточи върху икономическата конкурентоспособност през следващите пет години.

Съгласно плана държавите членки ще трябва да изпълнят целите за възстановяване на конкретни местообитания и видове, като целта е до 2030 г. да бъдат обхванати най-малко 20% от сухоземните и морските територии в региона. Но споровете за изключения и клаузи за гъвкавост, позволяващи на държавите членки да заобикалят правилата, утежниха преговорите.

„Преговарящите дотолкова отслабиха закона, че има риск да се окаже безсилен на практика и податлив на злоупотреби.“, каза Йоанис Агапакис, юрист от природозащитната група ClientEarth. Той е на мнение, че отслабването на разпоредбите „по-скоро е създало много плашещ прецедент за законотворчеството на ЕС, отколкото да затвърди водещата роля на ЕС в опазването на биоразнообразието“.

Но ЕНП и други консерватори и крайнодесни настояват, че плановете ще подкопаят продоволствената сигурност, ще увеличат инфлацията и ще навредят на земеделските производители. Въпреки постигнатото съгласие по компромисен текст ЕНП все още не е подкрепил изцяло плана за окончателното гласуване в парламента, което поставя под въпрос финалното му приемане.

Превод: Лора Димитрова

Източник: AP News