Нова визия за вятърните генератори

0
740

Макар и с голям потенциал, вятърната енергетика е млад отрасъл със сериозни предизвикателства що се отнася до дизайна на вятърните турбини. Вятърът е прекрасен източник на енергия от няколко гледни точки- практически неизчерпаем източник, който не замърсява и няма негативно влияние спрямо климата.Въпреки това на пътя на вятърната енергетика се изпречват проблеми от друго естество.

Основните трудности за преодоляване са опасността, която вятърните генератори създават за птиците, както и търсенето на възможност за поставянето им в градска среда. Отговор на тези въпроси може би е новият дизайн на вятърни турбини, наречени Windstrument. Разликата е във формата на лопатките на самите турбини.

След близо двугодипни изследвания, новият вид продукт е оценен като безопасен за местните екосистеми и по-специално за птиците. Освен това иновативните генератори са тихи, но достатъчно мощни. Дизайнът им е максимално ергономичен и компактен, така че да е възможно инсталирането им  в градска среда. След патентоването на иноватовния дизайн, фирмата производител Unified Energies International има за цел популяризирането  и разрастването на производството си.

източник: http://www.fastcoexist.com/1680700/finally-a-more-exciting-design-for-wind-power#1

фотографии: http://www.fastcoexist.com/1680700/finally-a-more-exciting-design-for-wind-power#1

http://pinterest.com/